gry online

Konkurs na Farmerski Fotoreportaż

pokaż innym swoją farmę!


Ogłaszamy konkurs na Farmerski Fotoreportaż. Do wygrania jest aż 15 nagród!

Aby wziąć udział w konkursie, prześlij na adres szeryf@farmersi.pl autorski fotoreportaż o twojej farmie na Dzikim Zachodzie. Zaprezentuj swoje gospodarstwo i opisz, jak dbasz o swoje zwierzęta i uprawy. Forma pracy jest dowolna. Liczy się kreatywność! Pojedź na wieś, zrób ciekawe zdjęcia i napisz fajną historię.

Do wygrania są następujące nagrody:

  • 5 rocznych prenumerat dwumiesięcznika Nasza Rola
  • 5 rocznych prenumerat magazynu Farmer
  • 5 kwartalnych abonamentów w grze Farmersi


Regulamin jest prosty:
1. Udział w konkursie może wziąć każda osoba mająca zarejestrowane konto gracza w grze Farmersi. Wyjątkiem są administratorzy serwisu.
2. Każda osoba biorąca udział w konkursie może przesłać do oceny (na email szeryf@farmersi.pl) tylko jedną pracę - fotoreportaż, przedstawiający fikcyjną farmę gracza na Dzikim Zachodzie.
3. Każda praca musi być autorstwa osoby zgłaszającej daną pracę. Niedozwolony jest plagiat i wykorzystywanie zdjęć oraz tekstów publicznie dostępnych (np. w Internecie).
4. Prace można przesyłać najpóźniej do 23 września 2007.
5. Wszystkie nadesłane prace zostaną ocenione przez 7-osobowe jury, z czego 4 jurorów będzie graczami-ochotnikami.
6. Jurorzy nie mają prawa zgłaszania własnej pracy.
7. Każdy z jurorów oceni każdą pracę w skali od 1 (słaba) do 5 (wyśmienita). W rezultacie zsumowania wyników powstanie lista rankingowa.
8. Lista rankingowa zostanie opublikowana na stronach gry Farmersi w dniu 29 września.
9. Nagrodzonych zostanie 15 prac o najwyższych ocenach. Kolejność wyboru nagród będzie zgodna z miejscem na liście rankingowej.
10. Najlepsze nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronach gry Farmersi oraz magazynu Farmer, zaś najwyżej oceniona praca zostanie dodatkowo opublikowana w październikowym wydaniu Farmersi Times.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany regulaminu konkursu w przypadku pojawienia się istotnych powodów.


Konkurs pod patronatem:


rozwiązanie konkursu


[powrót]