gry online

REGULAMIN GRY FARMERSI


1. Każdy użytkownik gry Farmersi, zwanej dalej Serwisem, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2. Właścicielem i autorem Serwisu jest firma wallart - Tomasz Smieszkoł (z siedzibą przy ul. Brata Alberta 2c/2 w Warszawie), zwana dalej Administratorem.

3. Administrator stara się zapewnić dostępność wszystkich usług związanych z Serwisem. Jednak w przypadkach niezależnych od Administratora niektóre usługi mogą być nie zawsze dostępne, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Występowanie wszelkich niedogodności dla użytkownika wynikających z awarii serwera, wad oprogramowania itp. nie upoważnia użytkownika do żądania przywrócenia stanu jego konta przed zaistnieniem tej sytuacji.

4. Użytkownikiem Serwisu może zostać każda osoba w wyniku rejestracji w Serwisie. Warunkiem koniecznym jest podanie ważnego adresu email oraz innych informacji wymaganych podczas rejestracji.

5. Aby w pełni korzystać z Serwisu użytkownik powinien mieć włączoną w przeglądarce internetowej opcję cookies oraz obsługę JavaScript.

6. W dowolnym momencie użytkownik może deaktywować swoje konto gracza poprzez jego skasowanie (opcja dostępna w zakładce 'mój profil'). Usunięte zostaną wtedy wszelkie informacje o użytkowniku, które nie są konieczne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji danych wprowadzonych do Serwisu, z wyjątkiem loginu gracza.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych użytkowników w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz przekazywania użytkownikowi informacji nt. gry Farmersi. Przechowywany może być adres IP użytkownika i czas trwania połączenia, zarejestrowany adres e-mail oraz wszelkie dane z profilu użytkownika dobrowolnie przez niego podane.

8. Dane osobowe użytkownika chronione są zgodnie z obowiązującym prawem i nie są ujawniane osobom trzecim, chyba że jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

9. Administrator ma prawo wysyłać użytkownikom emaile związane z grą Farmersi pod warunkiem, że użytkownik nie ustawił braku zgody na otrzymywanie jakichkolwiek emaili od Administratora (opcja dostępna w zakładce 'mój profil').

10. Administrator umożliwia użytkownikom wzajemną komunikację. Za treści komunikatów są odpowiedzialni użytkownicy Serwisu. Wszelkie treści pornograficzne, ksenofobiczne, obraźliwe i niezgodne z prawem są zabronione, a Administrator nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności i zastrzega sobie prawo do skasowania lub modyfikacji treści umieszczonych przez użytkowników.

11. Zabronione jest wpływanie przy pomocy urządzeń bądź programów na przebieg gry oraz na funkcjonowanie serwera w inny sposób niż jest to przewidziane przez autorów Serwisu.

12. Zabrania się korzystania z Serwisu inaczej niż przy użyciu przeglądarki internetowej.

13. Zabrania się wykorzystywania w dowolny sposób błędów oprogramowania gry bądź serwera. W przypadku wykrycia takiego błędu, użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia błędu Administratorowi, wraz z jak największą ilością informacji dotyczących zaistniałego błędu.

14. Zabronione jest posiadanie przez użytkownika kilku kont gracza. W przypadku gdy kilku użytkowników korzysta z jednego numeru IP, zobowiązani są oni poinformować o tym Administratora.

15. Z wyjątkiem rozgrywek drużynowych zabronione jest niejawne współpracowanie między graczami. Dozwolona jest natomiast współpraca jawna, ustalona poprzez komentarze rozgrywki.

16. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe bezpośrednio, pośrednio bądź wtórnie w wyniku użytkowania Serwisu.

17. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie oraz zasadach gry.

18. Administrator zastrzega sobie prawo do skasowania konta gracza lub odjęcia mu punktów doświadczenia w przypadku łamania niniejszego Regulaminu, utrudniania gry innym użytkownikom lub braku aktywności gracza przez ponad 90 dni.